| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Erialatutvustus - IDN0011

Page history last edited by Sander 12 years ago

IDN0011 | Erialatutvustus

Rein Kuusik |

 

 

  1. I ja II  loengu slaidid ja slaidide juurde kuuluvad tabelid

 

Essee

 

Pikkus: 1-2 lk, A4, font 12.

To: kuusik@cc.ttu.ee

Subject: Essee

Tähtaeg: 05.11.2009

 

Esseele märkida nimi, kood ja telefoninumber.

 

 

Sisu:

 

  1. Miks valisite informaatika eriala?
  2. Kas siiani on kõik vastanud ootustele?
  3. Mis meeldib, mis ei meeldi, mis võiks olla teisiti?
  4. Kas töötate ja kuidas see mõjutab õppimist? Kui ei tööta, siis millal on plaanis minna erialasele tööle?

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.