| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Erialatutvustus - IDN0011

Page history last edited by Sander 14 years, 8 months ago

IDN0011 | Erialatutvustus

Rein Kuusik |

 

 

  1. I ja II  loengu slaidid ja slaidide juurde kuuluvad tabelid

 

Essee

 

Pikkus: 1-2 lk, A4, font 12.

To: kuusik@cc.ttu.ee

Subject: Essee

Tähtaeg: 05.11.2009

 

Esseele märkida nimi, kood ja telefoninumber.

 

 

Sisu:

 

  1. Miks valisite informaatika eriala?
  2. Kas siiani on kõik vastanud ootustele?
  3. Mis meeldib, mis ei meeldi, mis võiks olla teisiti?
  4. Kas töötate ja kuidas see mõjutab õppimist? Kui ei tööta, siis millal on plaanis minna erialasele tööle?

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.